Архив

Последното за кампания “Чуй гражданите”

 

През есента на 2010 г., като резултат от гражданско обсъждане в рамките на националната кампания „Чуй гражданите” и в което мнозина от вас участваха, бе създадена „Бяла книга на гражданското участие в България”. Тя стана документ, отразяващ вижданията на широки обществени среди как ние, гражданите, би следвало да вземаме участие при изготвянето и провеждането на публичните политики. Като вече информирахме, Бялата книга бе внесена на вниманието на министър-председателя и на всички депутати в Парламента, заедно с предложенията за единни минимални стандарти за провеждане на консултации и с предложенията за промени в съответните закони, които да регламентират прилагането на стандартите. Макар до момента официална реакция от страна на споменатите институции да липсва, действията в посока на постигането на такава продължават на всички нива, като крайната цел е да се постигне съгласие около стандартизирането и законовото регулиране на гражданското участие на национално ниво. 
 
А междувременно по места започна практическа работа по прилагането на предложените стандарти за консултации, съдържащи се в Бялата книга, което им дава жизненост и доказва, че те имат потенциала да се превърнат в работещи механизми, улесняващи взаимодействията между институции и граждани. В Карлово и Монтана, например, националната кампания „Чуй гражданите” придобива и конкретно местно измерение.  Инициираха се дискусии между граждани и местни власти как да направят консултативната си дейност по-ефективна, отколкото досега, а на базата на  изготвените и обсъдени в рамките на кампанията предложения за минимални стандарти (като част от Бялата книга) в тези две общини бяха разработени и внесени в Общинските им съвети предложения за изменение и допълнение на правилниците за дейността им. Към момента тези стандарти са вече приети и съставляват част от местното законодателство, като с това нарастват и шансовете за по-пълноценни взаимодействия оттук нататък между институции и граждани при изготвянето и провеждането на всички местни политики. 
 
Можем ли да направим така, че да продължат тези процеси и в други общини –  в други местни общности и с други местни власти? Да вярваме, че можем! За всички местни власти, граждани и граждански организации, изкушени да прилагат нови стандарти и иновативни подходи, за да се реализира истински активно гражданско участие във вземането на решения по политиките,  предлагаме едно ново, с чисто практичен характер помагало – наръчника за провеждане на ефективни обществени консултации „Гласът на гражданите в публичните политики. Изготвено  е също в рамките на нашата кампания „Чуй гражданите!” 
 
Потърсете го и го ползвайте активно! То наистина има ресурса да ви подпомогне това, което правите при планирането и реализирането на консултации с гражданите, да е в унисон с потребностите и правата им, а и със стандартите, по които това се прави в другите страни от европейското пространство. 
 
Какво точно съдържа то? Какво го прави толкова ценен помощник в толкова предизвикателно начинание –  виж кратка анотация на съдържанието му, както и цялото издание в електронен вид.  

Последното за кампания “Чуй гражданите”

 

През есента на миналата година, като резултат от гражданско обсъждане в рамките на националната кампания „Чуй гражданите” и в което мнозина от вас участваха, бе създадена „Бяла книга на гражданското участие в България”. Тя стана документ, отразяващ вижданията на широки обществени среди как ние, гражданите, би следвало да вземаме участие при изготвянето и провеждането на публичните политики. Като вече информирахме, Бялата книга бе внесена на вниманието на министър-председателя и на всички депутати в Парламента, заедно с предложенията за единни минимални стандарти за провеждане на консултации и с предложенията за промени в съответните закони, които да регламентират прилагането на стандартите. Макар до момента официална реакция от страна на споменатите институции да липсва, действията в посока на постигането на такава продължават на всички нива, като крайната цел е да се постигне съгласие около за стандартизирането и законовото регулиране на гражданското участие на национално ниво. Всяка ваша идея и подкрепа в застъпничеството пред Парламента и правителството ще са добре дошли!
 
А междувременно по места започна практическа работа по прилагането на предложените стандарти за консултации, съдържащи се в Бялата книга, което им дава жизненост и доказва, че те имат потенциала да се превърнат в работещи механизми, улесняващи взаимодействията между институции и граждани. В Карлово и Монтана, например, националната кампания „Чуй гражданите” придобива и конкретно местно измерение.  Инициираха се дискусии между граждани и местни власти как да направят консултативната си дейност по-ефективна, отколкото досега, а на базата на  изготвените и обсъдени в рамките на кампанията предложения за минимални стандарти (като част от Бялата книга) в тези две общини бяха разработени и внесени в Общинските им съвети предложения за изменение и допълнение на правилниците за дейността им. Към момента тези стандарти са вече приети и съставляват част от местното законодателство, като с това нарастват и шансовете за по-пълноценни взаимодействия оттук нататък между институции и граждани при изготвянето и провеждането на всички местни политики. 
 
Можем ли да направим така, че да продължат тези процеси и в други общини –  в други местни общности и с други местни власти? Да вярваме, че можем! За всички местни власти, граждани и граждански организации, изкушени да прилагат нови стандарти и иновативни подходи, за да се реализира истински активно гражданско участие във вземането на решения по политиките,  предлагаме едно ново, с чисто практичен характер помагало – наръчника за провеждане на ефективни обществени консултации „Гласът на гражданите в публичните политики”. Изготвено  е също в рамките на нашата кампания „Чуй гражданите!” 
 
Потърсете го и го ползвайте активно! То наистина има ресурса да ви подпомогне това, което правите при планирането и реализирането на консултации с гражданите, да е в унисон с потребностите и правата им, а и със стандартите, по които това се прави в другите страни от европейското пространство. 
 
Какво точно съдържа то? Какво го прави толкова ценен помощник в толкова предизвикателно начинание –  виж ТУК кратка анотация на съдържанието му, както и цялото издание в електронен вид.  

Последното за кампания “Чуй гражданите”

“Чуй гражданите” – Издаден е практически наръчник “Гласът на гражданите в публичните политики”

Изтегли практическия наръчник

Стремежът на наръчника за провеждане на консултации с гражданите „Гласът на гражданите в публичните политики” е да проектира тези въпроси на фона на съществуващите на международно и европейско ниво стандарти и практики, като отчита потребностите на администрацията на централно и местно ниво в България, както и вижданията в гражданския сектор по тези въпроси. Проследени са международни документи и националната правна рамка по тези въпроси, очертани са посоките на необходими промени.

Четете още: “Чуй гражданите” – Издаден е практически наръчник “Гласът на гражданите в публичните политики”

“Чуй гражданите” – Издаден е практически наръчник “Гласът на гражданите в публичните политики”

 

Стремежът на наръчника за провеждане на консултации с гражданите „Гласът на гражданите в публичните политики” е да проектира тези въпроси на фона на съществуващите на международно и европейско ниво стандарти и практики, като отчита потребностите на администрацията на централно и местно ниво в България, както и вижданията в гражданския сектор по тези въпроси. Проследени са международни документи и националната правна рамка по тези въпроси, очертани са посоките на необходими промени.

Четете още: “Чуй гражданите” – Издаден е практически наръчник “Гласът на гражданите в публичните политики”

“Чуй гражданите” – Издаден е практически наръчник “Гласът на гражданите в публичните политики”

 

Стремежът на наръчника за провеждане на консултации с гражданите „Гласът на гражданите в публичните политики” е да проектира тези въпроси на фона на съществуващите на международно и европейско ниво стандарти и практики, като отчита потребностите на администрацията на централно и местно ниво в България, както и вижданията в гражданския сектор по тези въпроси. Проследени са международни документи и националната правна рамка по тези въпроси, очертани са посоките на необходими промени.

Четете още: “Чуй гражданите” – Издаден е практически наръчник “Гласът на гражданите в публичните политики”

“Чуй гражданите” – Издаден е практически наръчник “Гласът на гражданите в публичните политики”

Национална застъпническа мрежа “Чуй Гражданите” инициира диалог с правителството

 
На 25 октомври се проведе първата среща на застъпническата контактна група на гражданска мрежа “Чуй гражданите” с представители на администрацията на Министерски съвет.

Национална застъпническа мрежа “Чуй Гражданите” инициира диалог с правителството

 
На 25 октомври се проведе първата среща на застъпническата контактна група на гражданска мрежа “Чуй гражданите” с представители на администрацията на Министерски съвет.

Национална застъпническа мрежа “Чуй Гражданите” инициира диалог с правителството

 
На 25 октомври се проведе първата среща на застъпническата контактна група на гражданска мрежа “Чуй гражданите” с представители на администрацията на Министерски съвет.